Skip to main content

Binnen deze regeling zijn het beschikbare subsidieplafond en het tarief per uur voor 2021 geïndexeerd met 1,93%. Daarnaast is een nieuw hoofdstuk (subsidies in verband met Covid-19) toegevoegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het compenseren van ADL-leveranciers voor omzetderving in verband met COVID-19 voor zorg die wordt geleverd vanuit de subsidieregeling ADL-assistentie.

 

In 2020 hebben de aanbieders van ADL-assistentie te maken met vraaguitval doordat cliënten bang zijn om corona op te lopen indien zij in contact komen met de ADL-assistenten. Cliënten vragen dus minder uren hulp, terwijl de ADL-aanbieders wel 24 uur per dag 7 dagen per week een snelle reactie op oproepen moeten garanderen. Deze vraaguitval wordt gecompenseerd door februari 2020 te nemen als referentieperiode voor het aantal uren dat zou zijn gerealiseerd indien er geen sprake zou zijn geweest van het coronavirus. Daarnaast hebben ADL-aanbieders te maken met extra personele en materiële kosten als gevolg van (de bestrijding van) het coronavirus. Bij de compensatie wordt aangesloten bij een NZa-beleidsregel voor vergelijkbare kosten voor aanbieders in de Wlz.

Subsidie aanvragen

Aanvragen in het kader van dit nieuwe onderdeel kunnen tot en met 1 juli 2021 worden ingediend.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Igor Heinen iheinen@finestri.nl | 06 – 23 34 16 71