Skip to main content

De voor dit najaar geplande openstelling van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) wordt een aantal weken naar achter geschoven. De openstelling was gepland van 21 september tot en met 14 oktober 2021, maar dit wordt nu 5 oktober tot en met 11 november 2021. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar om voor de zomer de regelgeving voor deze nieuwe openstelling te publiceren. Voor bepaalde open te stellen nieuwe technieken is echter nog wel de goedkeuring van de Europese Commissie omtrent staatssteun nodig.

Resultaat openstelling 2020

Een terugblik op de aanvraagronde van 2020 laat zien dat € 4,6 miljard SDE++-subsidie is toegekend aan in totaal 3.486 projecten. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk 3,29 megaton CO2-reductie per jaar op.

Voor het eerst is er nu ook subsidie toegekend aan projecten met nieuwe duurzame technieken, zoals restwarmte en grootschalige warmtepompen. Maar net als in de voorgaande rondes van de SDE+-regeling gaat het in de meeste gevallen om zon-PV-projecten. Ook in de komende ronde kan hiervoor weer subsidie worden aangevraagd.

Over SDE++

De SDE++ is bedoeld voor zowel bedrijven als non-profitinstellingen en biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden van de SDE++ subsidieregeling neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl | 06-4705 9720.