Skip to main content

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 2 februari 2021 meer bekend gemaakt over de PGB-zorgbonus. Deze zorgbonus is voor zorgverleners die zorg leveren vanuit de Wmo, Jeugdwet of Wlz en tijdens de eerste coronacrisis (van 1 maart tot 1 september 2020) een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

 

De aanvraag voor een PGB-zorgbonus kan worden ingediend door de budgethouder. Het uitgangspunt daarbij is dat PGB-zorgverleners die op basis van een zorgovereenkomst voor een budgethouder werkzaamheden hebben verricht, op gelijke wijze worden behandeld als zorgprofessionals die voor een zorgaanbieder werkzaamheden hebben verricht.

Voorwaarden PGB-zorgbonus

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een zorgverlener moet voldoen:

  • De zorgverlener moet tussen 1 maart en 1 september 2020 voor de budgethouder hebben gewerkt en hiervoor zijn betaald uit een Wmo-, Jeugdwet- of Wlz-budget;
  • De uitzonderlijke prestatie moet onafhankelijk worden beoordeeld. Daarom mag de bonus niet aan een partner of familielid worden betaald. Ook mag de vertegenwoordiger geen aanvraag voor zichzelf (als zorgverlener) doen;
  • De zorgverlener mag niet via een zorginstelling werken. Zorginstellingen konden in 2020 een zorgbonus aanvragen voor hun medewerkers;
  • De zorgverlener mag niet meer verdienen dan € 39 per uur bij een arbeidsovereenkomst en € 88,90 per uur bij een overeenkomst van opdracht.

Subsidie aanvragen

Aanvragen voor de PGB-zorgbonus kunnen van 1 maart tot en met 12 april 2021 worden ingediend bij de Sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de PGB-zorgbonus van € 1000 netto uiterlijk in juni 2021 aan de zorgverlener.

Meer weten?

Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden in de zorg neem je het beste contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl |06 – 444 302 33