Skip to main content

De nieuwe BIK-subsidieregeling komt er aan! Aanvragen zullen vanaf september kunnen worden ingediend, waarbij ook investeringen kunnen worden meegenomen waarvan de verplichtingen vanaf 1 oktober 2020 zijn aangegaan.

 

Met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wil het kabinet ondernemers stimuleren om te blijven investeren juist ook tijdens de coronacrisis. Een deel van de investeringen kunnen verrekend worden met de loonheffing. Voor investeringen tot en met € 5 miljoen geldt dat 3,9% van de investering in mindering kan worden gebracht op de loonheffing. Voor grotere investeringen is dit 1,8% voor het deel boven de € 5 miljoen.

Alleen voor nieuwe investeringen

De BIK is alleen bedoeld voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Denk aan gebouwen, machines, bedrijfsauto’s, inventaris en andere duurzame zaken die voor de bedrijfsvoering worden gebruikt. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Let op: investeringen die in 2020 al volledig zijn betaald, komen dus niet in aanmerking voor de BIK! Als betaling deels in 2020 plaatsvindt en een laatste betaling in 2021 of 2022, dan kwalificeert het bedrijfsmiddel zich wel volledig voor de BIK.

Aanvragen BIK

Om in aanmerking te komen voor BIK-subsidie zullen bij RVO één of meerdere aanvragen (max één per kwartaal) moeten worden ingediend. Voor elke BIK-aanvraag geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Na goedkeuring ontvang je een BIK-verklaring. Pas na ontvangst van deze verklaring kan de korting worden verrekend met de loonheffing. Het aanvraagloket gaat overigens pas vanaf 1 september 2021 open.

Indien sprake is van een fiscale eenheid gelden aanvullende bepalingen. Slechts door één onderneming binnen de fiscale eenheid kan een aanvraag worden ingediend. Deze kent dan het aan te vragen bedrag toe aan de andere ondernemingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Overigens kunnen fiscale eenheden mogelijk later gebruik maken van de BIK, omdat hiervoor goedkeuring van de Europese Commissie nodig is.

Administratieve verplichtingen en uitvoering

 Aanvragers van de BIK-subsidie dienen een administratie bij te houden. Uit de administratie moet onder meer blijken:

  • Dat de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020;
  • Dat de investering tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig is betaald;
  • Dat het om een nieuw bedrijfsmiddel gaat;
  • Wanneer het nieuwe bedrijfsmiddel in gebruik is genomen.

RVO zal steekproefsgewijs controles op de administratie uitvoeren. Als deze niet in orde is, kunnen correcties worden aangebracht.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

 Met onze kennis en ervaring zijn wij uitstekend in staat om je te helpen en ondersteunen bij het optimaal benutten van deze nieuwe subsidie. Denk hierbij aan:

  • Het vaststellen welke investeringen wel en niet in aanmerking komen voor de BIK;
  • Het bepalen van de juiste aanvraagstrategie: wat is het beste moment om een aanvraag in te dienen en wat is juiste toedeling binnen een fiscale eenheid?;
  • Het opstellen en indienen van BIK-aanvragen en het controleren van door RVO afgegeven BIK- verklaringen;
  • Het ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van een juiste BIK-administratie.

Meer weten?

Voor meer informatie neem je het beste contact op met Teun van de Laar: tvandelaar@finestri.nl |06 48 46 29 41