Skip to main content

Er is een wijziging van de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 gepubliceerd. Met de wijziging wordt de definitie van zorgaanbieder uitgebreid. Er is gebleken dat de huidige definitie niet volstaat om het volledige spectrum aan zorgaanbieders, waarbij zorgprofessionals een uitzonderlijke prestatie hebben verricht, onder de reikwijdte van de subsidieregeling te brengen.

 

Het gaat daarbij met name om de volgende zorgaanbieders:

  • Zorgaanbieders die enkel zorg leveren via een persoonsgebonden budget (pgb) en daarmee geen aanbieder zijn in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), of een jeugdhulpaanbieder in de zin van artikel 1.1 van de Jeugdwet;
  • De Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS);
  • GezondheidsZorg Asielzoekers Nederland B.V. (GZA);
  • Voor zover het publiekrechtelijke instellingen zijn: de GGD’en en de academische ziekenhuizen;
  • Zorgaanbieders die als onderaannemer een voorziening leveren in de zin van de Wmo 2015 via een opdracht nemende partij.

Het gaat hier deels om zorgaanbieders waarvan wel beoogd was dat zij onder de regeling vielen, maar waarvoor nog een technische wijziging nodig blijkt te zijn en deels om zorgaanbieders die nog niet in beeld waren tijdens het opstellen van de regeling.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van HR neem je het beste contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl |06 – 444 302 33