Skip to main content

Voor de SET-regeling is het beschikbare subsidiebudget in 2020 van € 28 miljoen nog lang niet uitgeput. Er is nog ruim 80% van het budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Nog geen tot weinig ervaring met e-Health? Dan kan een beroep worden gedaan op de PréSET subsidie van maximaal € 20.000 voor het opstellen van een visieplan.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Igor Heinen:
iheinen@finestri.nl | 06 – 23 34 16 71