Skip to main content

Voor (ex-)werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn, betaal je mogelijk de gedifferentieerde premie van UWV. Dit is een sociale verzekeringspremie die de Belastingdienst en UWV jaarlijks heffen over het premieloon. Onze ervaring is dat 75% van de werkgevers een te hoge premie betaalt.

Daarom is het goed om een check te laten uitvoeren. Temeer omdat het mogelijk is om tot 5 jaar terug het besluit met betrekking tot de premie te controleren en bezwaar in te dienen. De te veel betaalde premie kan worden terug geclaimd. Als u in aanmerking komt, dan is het terug te claimen bedrag vaak fors. Onze register casemanager is gespecialiseerd in de controle van de gedifferentieerde premie en kan een zorgvuldige beoordeling uitvoeren.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl |06 – 444 302 33