Skip to main content

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie heeft als doel het ondersteunen van pilotprojecten en demonstratieprojecten die bijdragen aan het verminderen van energieverbruik of het verminderen van CO2-uitstoot. Het gaat hierbij om projecten die innovatief zijn voor de internationale stand van onderzoek en techniek. Vanaf 15 maart kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

 

De DEI+ subsidie is gericht op de volgende thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Afvang, gebruik en opslag van CO2
  • Circulaire Economie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing
  • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

Subsidie aanvragen

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het thema en de investering. De maximale subsidie per project is € 15 miljoen. Voor pilotprojecten geldt een subsidiepercentage van 25%. Voor demonstratieprojecten varieert het subsidiepercentage per thema van 30% tot 50% van de meerkosten. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer weten?

Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor verduurzaming neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl |06 – 4705 9720