Skip to main content

Om de doeltreffendheid van de DUMAVA-regeling te vergroten en het tempo van verduurzaming te verhogen, is de regeling op een aantal punten gewijzigd. Op 3 juni 2024 start een nieuwe aanvraagronde. Dit is later dan verwacht, maar geeft aanvragers meer tijd om een aanvraag voor te bereiden. Het budget voor deze derde openstelling bedraagt € 237,5 miljoen.

 

De DUMAVA-subsidie is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te stimuleren dat zij investeren in verduurzamingsmaatregelen. De regeling is gewijzigd. We delen de belangrijkste wijzigingen.

Subsidiebedragen en -percentages aangepast

De maximale subsidie per project is verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen. Door deze verlaging kunnen meer aanvragers subsidie ontvangen. Daarnaast is 70% van het beschikbare budget (€ 166,25 miljoen) bestemd voor integrale projecten en slechts 30% (€ 71,25 miljoen) voor losse (maximaal 3) maatregelen.

Daarnaast is het subsidiepercentage voor losse maatregelen verlaagd van 30% naar 20%. Bij integrale projecten blijft de subsidie in principe 30%, maar kan oplopen tot 40% bij verduurzaming naar de renovatiestandaard. Wel is de subsidie gemaximeerd op € 85,- per m2 gebruiksoppervlakte per labelsprong.

Maatregelenlijst

Een aantal maatregelen worden van de lijst verwijderd. Zo zijn LED-verlichting en HR-pompen niet meer subsidiabel. Daarnaast worden de eisen voor bepaalde maatregelen aangescherpt, waaronder:

  • HR-glas: u-waarde maximaal 0,8 W/m2K (was 1,2). Het investeringsbedrag is gemaximeerd op € 600,-/m2.
  • Bij isolatie van de thermische schil moet voldaan worden aan een minimale R-waarde van het totaal aan isolatiematerialen (6,3 m2K/W bij dakisolatie en 4,0 m2K/W bij vloer- of wandisolatie. Het investeringsbedrag is gemaximeerd op € 25,-/m2 per 1,0 R-toename.
  • Zonnepanelen (icm dakisolatie of energieopslag) komen alleen in aanmerking bij een kleinverbruikersaansluiting (max 3x80A) en bij een gezamenlijk piekvermogen van tenminste 15 kW en maximaal 55 kW.
  • Warmtepompen moeten minimaal energielabel A++ hebben en een geluidsniveau van maximaal 40dB van de buitenunit. Uitzondering zijn warmtepompen groter dan 70 kW.

Nieuw in de lijst zijn kierdichting en lucht/lucht warmtepompen > 20 kW (met energielabel A++). Daarnaast zijn mogelijkheden voor energieopslag (accu of batterij) uitgebreid.

Overige aanpassingen

  • De regeling staat behalve voor rijksmonumenten nu ook open voor gemeentelijke en provinciale monumenten.
  • Het laten opstellen van energieadviezen blijft subsidiabel, maar het subsidiepercentage is gelijk aan het subsidiepercentage voor het uitvoeren van het verduurzamingsproject (20, 30 of 40%).
  • Het is vanaf deze openstelling mogelijk om 2 keer subsidie (in verschillende aanvraagperioden) aan te vragen voor hetzelfde gebouw. Dit geldt overigens alleen voor ‘losse maatregelen’ projecten.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze regeling? Neem dan contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl |06 – 47 05 97 20.