Subsidies op het gebied van duurzaamheid

Een duurzame wereld is een wereld waarin mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn. Waarin we de aarde niet uitputten, maar met elkaar zorgen voor een leefbare wereld. Bedrijven kunnen hieraan bijdragen door bewust om te gaan met energieverbruik, door de bedrijfsvoering te verduurzamen en door te investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke voorzieningen.

Subsidies maken het aantrekkelijker om je bedrijf te verduurzamen. Er bestaan diverse regelingen die significante fiscale voordelen bieden bij het investeren in energiezuinige of milieubesparende bedrijfsmiddelen of het opwekken van duurzame energie stimuleren. Ook zijn er diverse regelingen die de ontwikkeling en marktintroductie van energie-innovaties stimuleren. Investeert jouw bedrijf in een duurzamer bedrijfspand, een energiezuiniger machinepark, groene energieopwekking of een elektrische auto? Finestri kan helpen om de subsidiekansen voor verduurzaming in kaart te brengen.

Dit kunnen wij betekenen

  • Organisatiescan van de subsidieorganisatie
  • Inrichten van een efficiënte subsidieorganisatie
  • Uit handen nemen van de volledige subsidieverwerving
  • Ontzorgen bij het voeren van een gedegen subsidieadministratie
  • Fungeren als subsidieadviseur of subsidiedesk ad interim

Populaire subsidieregelingen

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Een subsidie voor zowel particuliere als zakelijke markt voor de aanschaf van duurzame installaties zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Een fiscale stimuleringsregeling in de vorm van een extra winstaftrek om zakelijke investeerders te stimuleren om te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

MIA/VAMIL

MIA/VAMIL

Fiscale stimuleringsregelingen om zakelijke investeerders te stimuleren om te investeren in milieuvriendelijke technieken, bestaande uit een extra winstaftrek en verhoogde afschrijving van investeringskosten

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Een subsidie voor duurzame energieproductie door middel van windmolens, zonnepanelen of biomassacentrales.

Topsector Energie

Topsector Energie

Via de topsector Energie is subsidie mogelijk voor energie-innovatie gekoppeld aan duurzaamheid en economisch groei. De topsector kent meerdere  programma’s, waaronder Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Duurzaamheidsubsidies

Finestri & De Groot Agro Advies helpen Almkerkse agrariërs

Akkerbouwbedrijf Rene Verschoor en Landbouwbedrijf Straver uit Almkerk willen hun bedrijven verder verduurzamen. Zij willen in de toekomst volledig biologisch voedsel produceren op een vitale bodem. De biologische teelt heeft echter een hogere kostprijs en vaak een lagere opbrengst, zeker in het begin. De stap van gangbaar telen naar biologisch telen wordt mede daarom nog maar weinig gemaakt. Beide willen ondanks de risico’s omschakelen naar biologische teelt, omdat zij met het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen willen stoppen.

Rob de Groot (van De Groot Agro Advies) raadpleegt Finestri en samen hebben we voor de Almkerkse agrarische ondernemers succesvol subsidie aangevraagd voor dit initiatief, namelijk de regeling ‘Vitale Bodem’ (onderdeel van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant). Een succesvolle aftrap van de samenwerking op het gebied van duurzaamheid, innovatie en financiering.

Stel jouw subsidievraag aan Marcel

marcel grosfeld finestri expert

Dit zeggen klanten

Finestri heeft voor ons een subsidietraject begeleid voor de transformatie van een kantoorgebouw in Woerden. Zij hebben voor ons de subsidiemogelijkheden inzichtelijk gemaakt en aan de voorkant meegedacht waardoor een optimaal resultaat is behaald. Wij raden Finestri van harte aan als u een partij zoekt die meedenkt en ontzorgt!

Cees RodenburgCero-Invest

Voor een MKB bedrijf als Henra in de maakindustrie is het van doorslaggevend belang om slagvaardig en innovatief in productontwikkeling te zijn. De kritische vragen van de adviseurs van Finestri helpen ons om onze ontwikkelingsagenda scherp tegen het licht te houden. Door hun expertise vooruitlopend op een traject én hun actieve begeleiding tijdens de uitvoering ervan, zorgen zij ervoor dat ik mij geen zorgen hoef te maken over de goedkeuring en afwikkeling van de subsidieaanvraag.

Rutger PoldervaartAlgemeen Directeur HENRA Aanhangwagens BV

Finestri is een fijne sparringspartner, welke verder gaat dan alleen het adviseren en begeleiden. Ze denken mee en kijken of ze ons eventueel kunnen ondersteunen met contacten uit hun uitgebreide netwerk. Finestri gaat duidelijk anders te werk dan andere partijen. Dit is merkbaar aan de manier waarop zij het traject aanvangen met diverse persoonlijke sessies. Zij zorgen er echt voor dat je je voelt gesteund in de vaak vreemde materie van subsidies.

Rob van den BreekelVan den Breekel BV

Dat Care2Care juist met Finestri een raamovereenkomst heeft gesloten is gebaseerd op de positieve ervaringen binnen het Sectorplan Zorg. Voor enkele organisaties verrichten zij de totale ondersteuning. En dat blijkt zich uit te betalen: door een adequate ondersteuning en tijdige aanlevering van de vereiste gegevens kunnen betrokken werkgevers volledig voldoen aan hun administratieve verplichtingen. En zo wordt de subsidieruimte maximaal benut.

Care2Care

Finestri geeft ons een volledig overzicht over de (on)mogelijkheden van de diverse subsidiestromen waaronder WBSO en Innovatiebox, met afweging van alle voor- en nadelen en risico’s. We ervaren de advisering en begeleiding als heel zorgvuldig en accuraat.

Rik LoddersThermoware Particle Foam Machinery

Finestri subsidiemanagement ondersteunt Dichterbij bij het verantwoorden van subsidies aangaande Stagefonds, Praktijkleren en SectorplanPlus. In relatief korte tijd hebben zij zich verdiept in de wensen en mogelijkheden van Dichterbij. Brede kennis op diverse vlakken met betrekking tot subsidies en de zorgvuldige directe communicatie maken Finestri tot een prettige samenwerkingspartner en zorgen ervoor dat er ook echt resultaten geboekt worden. Finestri adviseert zowel inhoudelijk als op financieel/ administratief gebied. Op ons verzoek leveren zij ook een bijdrage aan het adequater en effectiever inrichten van de processen.

Martine van BakelDichterbij