Skip to main content

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen in 2020 weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek of kortweg EIA. Het budget voor de EIA in 2020 is net als in 2019 € 147 miljoen. In 2020 is deze subsidiepot voor het eerst ook bestemd voor maatregelen die de CO2-uitstoot beperken.

 

Veranderingen in 2020

Eind december zal de Energielijst gepubliceerd worden, zoals die vanaf 1 januari 2020 zal gelden. Alleen investeringen die op deze lijst zijn opgenomen komen voor EIA-subsidie in aanmerking. Naar verwachting blijft ook het aftrekpercentage van 45% gelden. Hiermee wordt een netto fiscaal voordeel van ongeveer 10% bereikt. Wij verwachten dat er in 2020 geen subsidie meer zal kunnen worden aangevraagd voor LED-verlichting. Over de definitieve veranderingen in 2020 zullen wij u direct na publicatie eind december verder berichten.

Subsidie voor LED-verlichting aanvragen in 2019!

Als er wel concrete plannen zijn om LED aan te schaffen als vervanging voor bijvoorbeeld TL-verlichting, dan kan het interessant zijn om de LED-verlichting nog dit jaar aan te schaffen. Om te kunnen profiteren van subsidie moet een investeringsverplichting (bijv. het accorderen van een offerte) in 2019 worden aangegaan. Subsidie kan overigens alleen worden aangevraagd voor LED-verlichting in bestaande bouw. Sinds 2018 is nieuwbouw uitgesloten.

Doe altijd een investeringscheck

Veel ondernemers maken lang niet altijd aanspraak op de EIA-subsidie. Vaak ontbreekt de kennis van of is er geen tijd of sprake van prioriteit. Wij adviseren om altijd een investeringscheck te laten doen wanneer er substantieel geld wordt geïnvesteerd in bedrijfspanden (zowel nieuwbouw als verbouw) of machines. Het kan een flink subsidiebedrag opleveren! Op basis van investeringsbudgetten of concrete investeringsvoorstellen zoekt Finestri uit voor welke investeringen de EIA-subsidie mogelijk is. Wij zijn ook gespecialiseerd in het uitvoeren van de vaak complexe generieke berekeningen van energiesparing.

Meer weten?

Overweeg je om een aanvraag in te dienen of heb je vragen over de EIA-subsidieregeling? Neem dan contact op met Marcel Grosfeld, subsidieadviseur en expert op het gebied van duurzaamheid en innovatie.