Skip to main content

Het lijkt eenvoudig: een EIA-aanvraag indienen voor LED-verlichting. Onze ervaring is dat dit in de praktijk toch flink kan tegenvallen. Dat komt niet alleen doordat de criteria voor LED-verlichting in 2022 zijn gewijzigd. Het heeft vooral ook te maken met de gevraagde bewijsvoering. Als je gebruik wilt maken van de EIA-subsidie, zul je bij de keuze van een leverancier niet alleen moeten kijken of de armaturen aan de subsidievoorwaarden voldoen, maar vooral ook of men de vereiste rapporten kan opleveren.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten LED-armaturen een specifieke lichtstroom hebben van minimaal 125 lumen/Watt en voldoen aan het levensduurcriterium L90 bij 50.000 uur. Dit betekent dat de LED-chip na 50.000 branduren nog 90% van de initiële lumenstroom geeft.

Bewijsvoering

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen zal RVO veelal vragen om aan te tonen dat de armaturen voldoen aan genoemde criteria. Het overleggen van een datasheet van de leverancier is hierbij niet meer voldoende. RVO zal namelijk vragen om nader bewijs zoals het LM79-19 meetrapport en het LM80 meetrapport. Als je gebruik wilt maken van de EIA-subsidie is ons advies dan ook om bij de keuze van een leverancier niet alleen na te vragen of de armaturen aan de subsidievoorwaarden voldoen, maar vooral ook vooraf te checken of men de vereiste rapporten kan opleveren.

Andere wijzigingen in 2022

Een andere wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat LED-verlichting in 2022 alleen nog subsidiabel is bij bestaande bouw. Nieuwbouw is dus uitgesloten. Ook is het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt verlaagd naar € 500 per armatuur.

Meer weten?

Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor verduurzaming neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl |06 – 4705 9720