Skip to main content

Om CO2-reductie in de industrie te realiseren, is een ingrijpende energietransitie noodzakelijk. In 2030 moet de CO2-emissie gehalveerd zijn en in 2050 moet het zelfs nul zijn. Daarnaast is de stikstofproblematiek in de industriële sector inmiddels duidelijk voelbaar. Er is veel subsidiegeld beschikbaar om bedrijven te stimuleren om het energieverbruik te verminderen, de CO2 impact van energieproductie te verlagen en de stikstofdepositie te verminderen.

 

De EIA-regeling in 2020

Bedrijven dienen voor 2030 een significante CO2-emissiereductie te realiseren. Om bedrijven hierin tegemoet te komen is er de EIA-subsidieregeling. Het doel van de energie-investeringsaftrek is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. In 2020 is de regeling, naast energiebesparing, meer gericht op CO2-reductie en energietransitie. Zo is er een nieuwe mogelijkheid gecreëerd, waarbij investeringen die leiden tot CO2-emissiereductie in aanmerking komen wanneer deze investeringen onderdeel vormen van een CO2-emissiereductieplan Een CO2-emissiereductieplan bestaat uit een pakket van technische voorzieningen om de CO2-emissie van het bestaande bedrijfsproces te reduceren. Het plan moet wel worden opgesteld door een onafhankelijke derde.

De MIA en VAMIL-regeling in 2020

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMI) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Ze bieden fiscaal voordeel als jouw onderneming besluit stikstof reducerende bedrijfsmiddelen aan te schaffen. Voor de industrie zijn er sinds 2020 diverse nieuwe bedrijfsmiddelen op de Milieulijst bijgekomen voor stikstof (NOx)- en fijnstofreductie. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden opgenomen voor investeringen in circulair ondernemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan circulair produceren en hergebruik van materialen.

Let op!

Om in aanmerking te komen voor MIA, VAMIL of EIA moet een aanvraag binnen drie maanden na de datum van het aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend.

Vragen?

Als je wil weten welke kansen de EIA, MIA en/of Vamil voor jouw onderneming biedt, of als je wil weten of een investering in aanmerking komt, neem dan contact op met Marcel Grosfeld.