Skip to main content

Als gevolg van de coronacrisis kunnen investeringen in R&D onder druk komen te staan. Hierom wordt in 2021 extra budget van ruim EUR 150 miljoen beschikbaar gesteld voor de WBSO. Het totale jaarbudget bedraagt nu EUR 1.483 miljoen.

 

Substantiële verhoging subsidietarief in de 1e schijf

Door het extra budget kan een hoger subsidietarief gehanteerd worden in de 1e schijf (totale S&O-kosten tot € 350.000). Dit tarief gaat van 32% naar 40%. Voor starters gaat dit tarief naar 50%. Het tarief voor de tweede schijf (alle S&O-kosten boven € 350.000) blijft 16%. 

Mogelijk verbreding definitief programmatuurontwikkeling

Het belang van ICT voor de maatschappij en voor innovatie neemt toe. Dit is ook terug te zien in het aantal ICT-aanvragen. In 2019 kwam circa 20% van het WBSO-budget ten goede aan ICT-projecten.

De huidige definitie van programmatuurontwikkeling sluit niet meer goed aan bij de ontwikkelingen op ICT-gebied. Om deze reden wordt overwogen om, naast ontwikkelingsprojecten op het gebied van Artifical Intelligence (AI) en Machine Learning (ML), ook toepassingen van AI en ML te ondersteunen. Daarnaast wordt onderzocht of het ondersteunen van modellering en simulatie door middel van ICT-tools binnen de WBSO past. Definitieve besluitvorming hierover wordt later dit jaar verwacht.

Over de regeling

Doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingsactiviteiten (S&O-activiteiten). De projecten hoeven slechts technisch nieuw te zijn voor de aanvrager. Belangrijk is dat de technische nieuwheid van het te ontwikkelen product, productieproces of programmatuur wordt aangetoond waarbij gekeken wordt of sprake is van een nieuw technisch werkingsprincipe.

Uiterlijke indiendatum WBSO 2021

De uiterlijke indiendatum voor WBSO-activiteiten vanaf januari 2021 is 20 december 2020.
Meer weten over de WBSO en de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem contact op met onze adviseurs Teun van de Laar of Rosalie van Esch.