Skip to main content

Heb jij de najaarsronde van 2019 gemist? Of is de aanvraag afgewezen? Op 7 maart 2020 gaat een extra subsidieronde open. Er zijn wederom 3 indieningsfases en de regeling sluit op 2 april. Voor deze ronde is in totaal een budget van EUR 2 miljard beschikbaar.

 

Met de SDE+ regeling stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De subsidie bestaat uit een vergoeding per opgewekte eenheid (kWh) elektriciteit voor een periode van 15 jaar. De SDE+ is een zeer populaire subsidie voor bedrijven en (non-profit) instellingen. Dat blijkt ook uit het grote aantal subsidieaanvragen tijdens de najaarsronde van 2019. Zo werden er maar liefst 7.251 subsidieaanvragen voor zonnepanelen ingediend! Het budget van deze laatste ronde zal niet toereikend zijn om alle ingediende aanvragen te kunnen honoreren.

Wijzigingen ten opzichte van najaarsronde

Hoewel de voorwaarden gelijk zijn aan die van de laatste najaarsronde 2019, zijn de fasebedragen en correctiebedragen verlaagd. Dit heeft onder andere te maken met de dalende kostprijs van de duurzame energietechnieken, waaronder Zon PV systemen. Er is dus minder subsidie per kWh mogelijk. De transportindicatie van de netbeheerder blijft verplicht.

Laatste openstelling SDE+

Dit is tevens de laatste openstelling van de SDE+. Zoals eerder bericht zal de regeling worden gewijzigd of beter gezegd: verbreed. Naast hernieuwbare energie zullen ook CO2-reducerende technieken voor subsidie in aanmerking komen. Na de zomer zal de eerste nieuwe SDE++ subsidieronde zijn, meer informatie daarover volgt.

Wij regelen het!

De subsidieadviseurs van Finestri hebben ruime ervaring met het aanvragen van de SDE+-subsidie. Wij helpen je graag met de voorbereidingen en zorgen er voor dat tijdig aan alle formele eisen is voldaan. Hiermee voorkom je dat de subsidie wordt afgewezen door vormfouten. Uiteraard adviseren wij je ook met het bepalen van het aan te vragen subsidiebedrag en het juiste indieningsmoment. Hierbij geldt: hoe eerder, hoe beter!

Neem voor informatie en advies contact op met onze SDE+ specialist Marcel Grosfeld of ga naar www.finestri.nl.