Skip to main content

Ben je eigenaar van bestaand maatschappelijk vastgoed? En wil je dat verduurzamen? Dan kun je tussen 3 juni 2024 en 31 oktober 2024 aanspraak maken op een tegemoetkoming in de investeringskosten. Hiervoor stelt het Rijk de DUMAVA-subsidie ter beschikking. Familiebedrijf Kuijpers is een samenwerking aangegaan met Finestri om haar klanten te helpen met het onderzoeken van de DUMAVA-subsidiepotentie.

 

Koninklijke Kuijpers ontwerpt, bouwt, onderhoud en exploiteert technische installaties in gebouwen en industrie. Kuijpers werkt met een duurzame menukaart-methode. Deze methode biedt vastgoedeigenaren meer handreikingen om verduurzaming te versnellen. Ze brengen voor hun klanten in kaart wat de huidige status van de installaties is en welke duurzame doelen een klant heeft. Daarnaast wordt gekeken welke maatregelen er installatietechnisch en bouwkundig nodig zijn om die doelen te behalen. Per oplossing worden de investering, het rendement en de energieprestaties op een rijtje gezet, inclusief ramingsbedragen en inclusief subsidiemogelijkheden. Zo kun je als vastgoedeigenaar weloverwogen besluiten waar je voor wil kiezen.

De DUMAVA-subsidie bestaat sinds 2022. Een keer per jaar kun je als eigenaar van bestaand maatschappelijk vastgoed een investeringsaanvraag indienen gericht op verduurzaming. De samenwerking met Finestri maakt het mogelijk dat klanten van Kuijpers kunnen onderzoeken of het aanvragen van DUMAVA-subsidie kans van slagen heeft. Willen klanten verduurzamen, dan doet Kuijpers ze voorstellen voor de meest passende energiezuinige installaties. Finestri houdt die tegen het licht om de DUMAVA-subsidiepotentie te onderzoeken.

Meer over de samenwerking

Lees meer over de samenwerking en aanpak van Kuijpers in dit interview met projectcoördinator Jeroen Brus van Kuijpers en Marcel Grosfeld, directeur van Finestri.