Skip to main content

Subsidies op het gebied van HRM

Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel is van cruciaal belang voor elke organisatie. Om die reden stimuleert de Nederlandse overheid werkgevers om te investeren in opleiding en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en gezonde en veilige omstandigheden. Ook verschillende regionale overheden en opleidingsfondsen kennen diverse stimuleringsmaatregelen.

Er zijn veel verschillende subsidieregelingen waarbij het personeel centraal staat. Deze regelingen kunnen behoorlijk complex zijn en ook aan verandering onderhevig. Hierdoor worden in de praktijk veel subsidiekansen gemist. Ook een gebrek aan inzicht in de eigen organisatie speelt hierbij een rol. Veel organisaties maken dan ook te weinig of niet optimaal gebruik van de beschikbare subsidies. Finestri is gespecialiseerd in het signaleren en benutten van subsidiekansen op het gebied van HRM. Door een juiste en volledige toepassing van deze regelingen kan substantieel op de personeels- en opleidingskosten worden bespaard. In sommige gevallen zelfs nog met terugwerkende kracht.

Dit kunnen wij betekenen

  • Organisatiescan van de subsidieorganisatie
  • Inrichten van een efficiënte subsidieorganisatie
  • Uit handen nemen van de volledige subsidieverwerving
  • Ontzorgen bij het voeren van een gedegen subsidieadministratie
  • Fungeren als subsidieadviseur of subsidiedesk ad interim

Populaire subsidieregelingen

Loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordelen

Finestri ondersteunt jouw organisatie bij verwerven van alle financiële steunmaatregelen die er zijn voor het in dienst nemen of het in dienst houden van personeel. Aan de hand van het arbeids- en uitkeringsverleden van uw medewerkers brengen wij de mogelijkheden in kaart en zorgen wij ervoor dat deze ook daadwerkelijk geëffectueerd worden.

Tel mee met Taal

Tel mee met Taal

De subsidieregeling Tel mee met Taal is gericht op de verbetering van de taalvaardigheid van werknemers, de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen en de leesbevordering bij kinderen.

Praktijkleren

Praktijkleren

Met de regeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van OC&W werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden, zowel in het VMBO, MBO als het HBO (vanaf 2019 ook in de zorg).

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te stimuleren, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het huidige programma loopt tot 2020. Duurzame Inzetbaarheid is een belangrijk thema binnen het ESF.

HRM project

Kwintes: ondersteuning bij de controle subsidie Praktijkleren

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Zij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Ze hebben voor het eerst de subsidie Praktijkleren aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemen Nederland (RVO). Na de toekenning volgde een bericht dat er een zogenaamde deskcontrole plaats ging vinden. Samen met de adviseur van Finestri is de documentatie verzameld om de subsidieopbrengst te maximaliseren.

Stel jouw subsidievraag aan Dorine

dorine kuiken finestri subsidiemanagement

Dit zeggen klanten

Finestri is een fijne sparringspartner, welke verder gaat dan alleen het adviseren en begeleiden. Ze denken mee en kijken of ze ons eventueel kunnen ondersteunen met contacten uit hun uitgebreide netwerk. Finestri gaat duidelijk anders te werk dan andere partijen. Dit is merkbaar aan de manier waarop zij het traject aanvangen met diverse persoonlijke sessies. Zij zorgen er echt voor dat je je voelt gesteund in de vaak vreemde materie van subsidies.

Rob van den BreekelVan den Breekel BV

Voor een MKB bedrijf als Henra in de maakindustrie is het van doorslaggevend belang om slagvaardig en innovatief in productontwikkeling te zijn. De kritische vragen van de adviseurs van Finestri helpen ons om onze ontwikkelingsagenda scherp tegen het licht te houden. Door hun expertise vooruitlopend op een traject én hun actieve begeleiding tijdens de uitvoering ervan, zorgen zij ervoor dat ik mij geen zorgen hoef te maken over de goedkeuring en afwikkeling van de subsidieaanvraag.

Rutger PoldervaartAlgemeen Directeur HENRA Aanhangwagens BV

Finestri heeft voor ons een subsidietraject begeleid voor de transformatie van een kantoorgebouw in Woerden. Zij hebben voor ons de subsidiemogelijkheden inzichtelijk gemaakt en aan de voorkant meegedacht waardoor een optimaal resultaat is behaald. Wij raden Finestri van harte aan als u een partij zoekt die meedenkt en ontzorgt!

Cees RodenburgCero-Invest

Finestri geeft ons een volledig overzicht over de (on)mogelijkheden van de diverse subsidiestromen waaronder WBSO en Innovatiebox, met afweging van alle voor- en nadelen en risico’s. We ervaren de advisering en begeleiding als heel zorgvuldig en accuraat.

Rik LoddersThermoware Particle Foam Machinery