Skip to main content

Subsidies in de ICT

ICT vormt steeds meer de ruggengraat van onze samenleving. ICT is overal en ICT-bedrijven zijn actief in alle sectoren. Smart Industrie, Internet of Things (IoT), digitale leeromgevingen, eHealth, artificial intelligence; het zijn maar een paar voorbeelden van ontwikkelingen die er zonder ICT niet waren gekomen. Onderdeel van de digitalisering is ook het verbeteren van digitale veiligheid bij burgers en in het bedrijfsleven. Niet gek dus dat ICT hoog op de agenda van de overheid staat. Een veelheid aan subsidieprogramma’s stimuleert de verdere ontwikkeling en implementatie van nieuwe ICT-oplossingen.

Subsidiekansen

Subsidies bieden interessante nieuwe kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven om innovaties op het gebied van ICT ook echt door te kunnen voeren. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers bij de gehele subsidieverwerving. Benieuwd welke subsidiekansen er voor jouw organisatie zijn?

Onze diensten

  • Uit handen nemen van de volledige subsidieverwerving
  • Ontzorgen bij het voeren van een gedegen subsidieadministratie
  • Fungeren als subsidieadviseur of subsidiedesk ad interim
Subsidierealisatie zorg welzijn

Populaire subsidieregelingen

WBSO ICT

WBSO ICT

Binnen de WBSO is de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur subsidiabel. Er moet sprake zijn van voor een jouw onderneming nieuwe technologie, het verder ontwikkelen van bestaande technologie of het ontwikkelen van een technische oplossing voor een specifiek informatietechnologisch probleem.

DigiPro

DigiPro

Via Digipro kan subsidie worden aangevraagd voor de ontwikkeling van intelligente producten, processen en modellen. Samenwerking of betrokkenheid van een Duitse partner is een voorwaarde. Voor de bouw van een prototype bedraagt de subsidie 40% van de kosten en maximaal EUR 48.000.

MIT Subsidie

MIT subsidie

MIT is een regeling die jaarlijks wordt opengesteld om binnen het MKB innovatie te stimuleren die aansluit bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. De MIT kent meerdere instrumenten, waaronder MIT-haalbaarheid. Er is er ook het MIT-R&D-samenwerkingsproject, waarbij MKB-ondernemers samenwerken.

SRE Stimuleringsfonds

SRE Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds stimuleert innovatieve samenwerkingsprojecten door MKB- ondernemingen die zijn gevestigd in de regio Eindhoven. Subsidie wordt jaarlijks via twee tenders (april/oktober) verdeeld.

ICT project

Hulan B.V.: Maatschappelijk bijdragen met een 'slim' kussen

Hulan B.V. is enorm ambitieus en wil ‘Integrated Games Solutions’ op de markt zetten. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de Pillo Applied, een ‘slim’ kussen vol met sensoren dat als gamecontroller én multi-inzetbaar spelobject kan worden ingezet.

Voor dit project hebben we voor Hulan SBIR-financiering geworven, dit bij de oproep ‘Serious Games: Beter functioneren door betere keuzes’. Met SBIR (Small Business Innovation Research) daagt de overheid startende en gevestigde bedrijven uit om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen

Stel jouw subsidievraag aan Marcel

Voor deze klanten werken wij