Skip to main content

Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die paramedisch onderzoek uitvoeren, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van onderzoeksvragen die gericht zijn op inhoud én organisatie van herstelzorg.

 
Het gaat om revalidatiezorg of zorggerelateerde preventie bij de overgangsfase van intramurale zorg naar zorg in de thuissituatie. De hoofdaanvrager is een gepromoveerd onderzoeker met recente ervaring in paramedisch onderzoek. Binnen het project moet worden samengewerkt met de praktijk (zorginstellingen en praktiserend zorgprofessionals) en cliënt(vertegenwoordigers) en naasten.

Voor deze subsidieronde is € 1.800.000 beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd. Tot 18 januari 2022 (14.00 uur) kan de aanvraag worden ingediend.

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van Zorginnovatie neem je het beste contact op met Igor Heinen: IHeinen@finestri.nl |06 – 23 34 16 71