Skip to main content

ISDE is een subsidieregeling waarbij een deel van de aanschafkosten van bijvoorbeeld warmtepompen of zonneboilers worden vergoed. De apparaten die in aanmerking komen staan op een apparatenlijst, waarbij per apparaat het subsidiebedrag is vermeld. Denk hierbij aan een bedrag van tussen de € 1.000 en € 2.000 per apparaat. Subsidie moet worden aangevraagd voordat de apparaten worden gekocht.

Het beschikbare subsidiebudget bedraagt in 2020 € 100 miljoen. Eind april waren er een kleine 18.000 aanvragen ingediend met een geschatte claim van € 32,5 miljoen. Er is nog ruim budget beschikbaar voor de ISDE-regeling, die nog loopt tot en met 31 december 2020.

Voor meer informatie over deze en andere duurzame investeringen neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl | 06 – 47 05 97 20