Skip to main content

De Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is een meerjarige regeling die voor het eerst in september open zal worden gesteld en veel mogelijkheden biedt voor investeringen in verduurzaming van bestaand vastgoed dat ouder is dan 10 jaar.

 
Het doel van de regeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om in verduurzamingsmaatregelen voor bestaande gebouwen te investeren. De subsidie wordt verstrekt voor de kosten die worden gemaakt bij het uitvoeren van één of meerdere verduurzamingsmaatregelen. Maatregelen die in aanmerking komen zijn opgenomen op een lijst, zie de website van RvO.

First come, first serve

Wij adviseren om de mogelijkheden al op korte termijn in kaart te brengen, omdat aanvragen zullen worden behandeld op basis van binnenkomst (first come, first serve) en wij verwachten dat er veel aanvragen ingediend zullen gaan worden. Daarnaast moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden, zoals het hebben van een energieadvies dat bovendien niet ouder mag zijn dan 12 maanden.

Meer informatie

De regeling is nog altijd niet gepubliceerd, zodat de definitieve voorwaarden nog niet met zekerheid bekend zijn. Wij houden je van verdere ontwikkelingen op de hoogte. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Marcel Grosfeld: MGrosfeld@finestri.nl |06 – 47 05 97 20.