Skip to main content

Een van onze klanten, een verzinkerij, investeert in een nieuwe geautomatiseerde ovenlijn als vervanging van een al wat oudere lijn. Omdat de nieuwe ovens veel efficiënter zijn, kan in dezelfde tijd meer geproduceerd worden en met een lager energieverbruik. We zijn hiermee aan de slag gegaan.

 

De EIA is een fiscale regeling waarmee je 45,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen kunt aftrekken van de fiscale winst, uiteraard bovenop de gebruikelijke afschrijving. Je betaalt hierdoor minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Generieke code

Op de Energielijst van de EIA zijn veel bedrijfsmiddelen omschreven. Wanneer je een investering niet kan terugvinden op de lijst, is deze mogelijk toch subsidiabel en kan een aanvraag worden ingediend onder een zogenaamde generieke code. Bij een dergelijke aanvraag zal een berekening van de terugverdientijd (tvt) opgesteld moeten worden. De tvt mag dan niet korter zijn dan 5 jaar en niet langer dan 15 jaar bij procesinvesteringen.

Voor onze klant hebben we gekeken naar het huidige gasverbruik en een berekening opgesteld van het verwachte toekomstige verbruik. Het resultaat: de investering kan door de energiebesparing in maximaal 15 jaar terugverdiend worden. Hiermee is aan de vereisten voldaan en hebben we succesvol een aanvraag kunnen indienen.

Meer weten?

Wil je weten wat de subsidiemogelijkheden zijn voor jouw organisatie? Laat ons dan een subsidieberekening maken. Voor meer informatie neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl |06 – 4705 9720.