Skip to main content

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen met behulp van e-health oplossingen. De regeling is op een aantal punten verruimd. Zo kunnen zorgaanbieders nu ook voorafgaand aan de SET-aanvraag subsidie krijgen voor het opstellen van een visieplan. Ook is de regeling aantrekkelijker gemaakt voor kleinere zorgorganisaties.

 

De SET-regeling is voor zorgorganisaties dé subsidie om de reeds ingeslagen weg van ‘zorg op afstand’ en ‘langer zelfstandig thuis wonen’ op te schalen en te borgen. Daarbij is de subsidie ook mogelijk voor de aanschaf van e-health apparatuur en voor de opleidingskosten voor het gebruik van deze apparatuur.

Subsidie voor opstellen visieplan

 Voor sommige zorgorganisaties is het schrijven van een SET-aanvraag een te grote stap omdat een gedragen visie ontbreekt. Om deze organisaties te ondersteunen wordt er een voorfase aan de SET toegevoegd en kan er nu ook subsidie worden verkregen voor het opstellen van een visieplan. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kan e-health bijdragen aan de bredere doelstellingen van de organisatie en welke veranderopgave is er nodig in de organisatie om dit te realiseren? De visie dient rekening te houden met regionale ontwikkelingen op het gebied van e-health. Verder dient de visie doorvertaald te zijn in een concreet activiteitenplan. De visie en het activiteitenplan kunnen vervolgens als basis dienen voor een reguliere SET-aanvraag.

Tijdens het proces van visievorming wordt een subsidie van maximaal € 20.000 verstrekt voor loonkosten (intern) én voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of door onafhankelijke adviesorganisaties.

Aantrekkelijker voor kleinere zorgorganisaties

De ondergrens voor een subsidieaanvraag is verlaagd van € 125.000 naar € 50.000 subsidiabele kosten. In de praktijk is gebleken dat kleinere zorgaanbieders geen aanvraag (kunnen) doen, omdat zij de benodigde projectgrootte niet kunnen realiseren. Met het verlagen van deze grens is de SET-regeling aantrekkelijker gemaakt voor kleinere zorgorganisaties.

Weer weten?

Overweeg je om een aanvraag in te dienen of heb je vragen over de SET-regeling? Neem dan gerust contact op met Igor Heinen, subsidieadviseur en expert op het gebied van zorginnovatie.