Skip to main content

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. De verplichting komt voort uit doelstellingen zoals deze in het klimaatakkoord in 2019 zijn vastgelegd. Eén van die doelstellingen is het realiseren van een CO2-arme en energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. De energielabel C-verplichting is een stap richting het behalen van deze doelstelling.

 

EIA of MIA subsidie mogelijk

Als je een kantoor hebt met een energielabel D t/m G, dan moeten energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd om op 1 januari 2023 over een geldig label C te beschikken. De hiermee gepaard gaande investeringen kunnen in aanmerking komen voor subsidie op basis van de EIA-regeling (Energie Investeringsaftrek) of MIA-regeling (Milieu Investeringsaftrek). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het isoleren van wanden, vloeren en daken, maar ook aan het vervangen van tl-verlichting door LED verlichting of aan energiezuinige luchtbehandeling.

Gaat de ambitie verder en ga je voor minimaal label B, dan bestaat de mogelijkheid om voor alle investeringen in één keer een EIA-subsidieaanvraag in te dienen. Zelfs voor maatregelen die op zichzelf staand niet voor subsidie in aanmerking zouden komen. Voorwaarde is wel dat de energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in een vooraf opgesteld maatwerkadvies (EPA-U rapport). Daarnaast geldt dat de energieprestatie van het gebouw met minimaal drie labels moet worden verbeterd.

Case: Cero-Invest

We hebben voor Cero-Invest een subsidietraject begeleid voor de transformatie van een kantoorgebouw in Woerden. Het gebouw dat dateerde uit de jaren 80 wordt radicaal verbouwd en gaat van een energielabel G naar A. Er is geïnvesteerd in LED-verlichting, warmteterugwinning, nieuwe kozijnen voorzien van HR++ glas, een VRF systeem en zonnepanelen. Deze energiebesparende maatregelen komen voort uit een maatwerk EPA-U advies. Voor deze investeringen is een EIA-aanvraag ingediend waarin alle maatregelen in één keer zijn gemeld. Ook is de SDE+-subsidie aangevraagd voor de Zon-PV installatie. Beide aanvragen zijn goedgekeurd met een totale subsidieomvang van ruim 200.000 euro. Lees meer

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl | 06 – 47 05 97 20