Als MKB-ondernemer kunt u tot en met 10 september 2019 namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers.

De regeling maakt onderscheid tussen kleine (subsidie maximaal 200.000 euro) en grote samenwerkingsprojecten (subsidie maximaal 350.000 euro). De subsidie bedraagt in beide gevallen 35% van de subsidiabele kosten.