Skip to main content

Wanneer je samen met een MKB-partner een nieuw product ontwikkelt of werkt aan procesinnovatie of een innovatieve ontwikkeling, dan kan hiervoor subsidie worden aangevraagd tot een maximum van € 350.000 per project. Aanvragen kunnen tot en met 10 september 2020 worden ingediend.

 

Binnen de regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of combinatie daarvan dat door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb’er wordt uitgevoerd. De aanvragen worden volgens het tenderprincipe beoordeeld.

Wanneer komt een project in aanmerking?

Het is belangrijk dat het project goed aansluit bij de doelstellingen van één of meerdere van de topsectoren: Agro & Food, Chemie, Biobased economy & Energie, Creatieve energie, Hightech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Water.

Verder geldt dat:

  • Het project technologisch vernieuwend is of een nieuwe toepassing kent;
  • Er sprake is van een samenwerkingsverband waarin de partners elkaar goed aanvullen;
  • Het project goede economische vooruitzichten creëert voor de deelnemers.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

  • Bij het MIT R&D-samenwerkingsproject zijn de kosten en inbreng per deelnemer evenwichtig verdeeld; geen van de deelnemers in het samenwerkingsverband mag meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen;
  • De looptijd van een MIT R&D-samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar;
  • Je mag voor de activiteit nog geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen bij een andere overheid.

MIT R&D subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 voor reguliere projecten. Dat betekent een totaalbedrag van € 100.000 per partner. De maximale subsidie voor grote R&D-projecten is € 350.000 per project en dus maximaal € 175.000 per partner.

Tendersysteem

Er is sprake van een tendersysteem. Dit betekent dat ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit. Alleen de beste projecten zullen subsidie ontvangen. Een goede afweging van de kansen en voorbereiding van de aanvraag is derhalve cruciaal om de slaagkans te vergroten.

Meer weten?

Neem contact met ons op om te beoordelen of jouw samenwerkingsproject in aanmerking komt voor subsidie.

Igor Heinen, Iheinen@finestri.nl, 06 – 23 34 16 71