Skip to main content

Met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) kunnen ondernemingen tijdens de coronacrisis een korting krijgen op hun investeringen. De BIK-regeling is een tijdelijke stimuleringsregeling. De overheid hoopt dat bedrijven hun investeringen in deze onzekere tijd niet gaan uitstellen, waardoor mogelijk banen op de tocht komen te staan. Na goedkeuring door de Tweede Kamer, zal de regeling eind 2020 worden gepubliceerd.


De BIK-regeling is breed opgezet en is gericht op alle soorten bedrijfsmiddelen die kunnen worden aangeschaft. Zo komen bijvoorbeeld de aanschaf van elektronica en computers, machines, vrachtwagens en bestelbussen, maar ook zonnepanelen in aanmerking.

De belangrijkste voorwaarden op een rijtje

  • De BIK geldt alleen voor nieuwe investeringen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
  • De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling moeten de bedrijfsmiddelen in gebruik zijn genomen.
  • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
  • Bij investeringen tot € 5 miljoen per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag. Boven dit bedrag bedraagt de korting 2,44%.

Anders dan de KIA, MIA en EIA koppelt de BIK-regeling investeringen aan een vermindering op de af te dragen loonheffing, zodat de regeling ook interessant is voor ondernemingen die geen winst maken of nog compensabele verliezen hebben. De BIK kan overigens wel gewoon benut worden naast deze fiscale stimuleringsregelingen, stapelen van het voordeel is dus mogelijk!

Wie komen in aanmerking?

Zowel mkb-bedrijven als grote ondernemingen die in Nederland loonbelastingplichtig zijn, komen voor de BIK-regeling in aanmerking.

Voor de regeling is in totaal EUR 4 miljard beschikbaar. Na 31 december 2022 houdt de regeling op te bestaan. Aanvragen (met terugwerkende kracht) kunnen pas vanaf september 2021 worden ingediend, zodat pas eind 2021 enige zekerheid bestaat over de omvang van de subsidie.

Kritiek op de regeling

Inmiddels is er al wel de nodige kritiek op de regeling. De regeling ondersteunt ook bedrijven en sectoren die er ondanks, of zelfs dankzij, de coronacrisis goed voor staan. Wat dat betreft is de BIK (nog) niet gericht genoeg. Daarnaast zouden bedrijven zonder werknemers niet kunnen profiteren van de subsidie. Vooralsnog lijkt het kabinet aan de regeling zoals deze nu is geformuleerd vast te willen houden.

Wat kan Finestri voor mij betekenen?

Heb je investeringsplannen en vragen over de mogelijkheden van de BIK-regeling? Wij helpen je graag op weg. Door onze jarenlange expertise met soortgelijke regelingen weten wij precies wat wel en niet binnen de regeling past en hoe je optimaal van de regeling kunt profiteren. Uiteraard ontzorgen wij je ook bij de verplichte administratie, zodat correcties voorkomen worden.

Wil je meer weten de BIK of andere stimuleringsregelingen? Neem contact op met
Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl | 06 – 47 05 97 20