Skip to main content

Met de subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ wil de provincie de opwekking van zonne-energie op daken stimuleren. Met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen kan iedereen subsidie aanvragen. De aanvrager moet wel eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende van het dak zijn dat beschikbaar gesteld wordt.

De regeling kent een tweetal onderdelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  1. Versterken dakconstructie en plaatsing PV-panelen;
  2. Beschikbaar stellen dak aan een energiecoöperatie of soortgelijke burgerinitiatieven voor de installatie van PV-panelen.

Versterken dakconstructie en plaatsing PV-panelen

Vanuit dit onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor:

  • Het constructief geschikt maken van daken in combinatie met de gelijktijdige aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen;
  • De aanschaf en installatie van lichtgewicht PV-panelen op een dak, dat constructief onvoldoende draagkracht heeft voor de installatie van conventionele PV-panelen.

De subsidie bedraagt € 80 per gerealiseerde kWp aan capaciteit van de te installeren PV-panelen, met een maximum van € 100.000 per netaansluiting.

Beschikbaar stellen dak

De subsidie bedraagt € 2.500, te vermeerderen met € 30 per kWp aan capaciteit van de te installeren PV-panelen, die boven een capaciteit van 15 kilowattpiek wordt gerealiseerd, met een maximum van € 5.000 per netaansluiting.

Subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen voor beide onderdelen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Het voor 2020 tot en met 2023 beschikbare budget van € 4 miljoen wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl | 06 – 47 05 97 20