Skip to main content

Zorginstituut Nederland heeft de data van een tweetal nieuwe aanvraagrondes voor de subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’ sneller bij de patiënt bekendgemaakt. In aanmerking voor subsidie komen zorgaanbieders. Bij het onderzoek dienen bij voorkeur meerdere onderzoekscentra/zorgaanbieders betrokken te zijn, verspreid over het land.

 

Doel van de regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van activiteiten in het kader van onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van interventie-indicatiecombinaties die nog niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Aanvraagrondes

Het gaat om de volgende aanvraagrondes:

  • Subsidieronde 5 (2022, eerste ronde): van 2 februari 2021 tot en met 6 april 2021 open voor projectideeën, en van 30 juli 2021 tot en met 30 september 2021 open voor subsidieaanvragen;
  • Subsidieronde 6 (2022, tweede ronde): van 27 juli 2021 tot en met 28 september 2021 open voor projectideeën, en van 24 januari 2022 tot en met 24 maart 2022 open voor subsidieaanvragen.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Igor Heinen iheinen@finestri.nl | 06 – 23 34 16 71