Skip to main content

Er is meer informatie bekend geworden over de nieuwe indienronde van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met 31 mei 2020 middernacht. Nieuw is dat niet meer de volgorde van binnenkomst bepalend is, maar dat er een loting plaats gaat vinden. Zo krijgen alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen een gelijke kans op toekenning en is het niet langer nodig om te haasten een aanvraag rond te krijgen aan het begin van de aanvraagperiode.

 

Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dus door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dus-i (Dienst subsidies aan instellingen) de aanvragen op volledigheid en geldigheid. De precieze lotingprocedure wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Geen subsidie voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden kunnen dit jaar géén subsidie aanvragen. Als gevolg van het bestuurlijk akkoord over de aanpak van laaggeletterdheid, dat is gesloten met gemeenten, zijn aanvullende middelen voor de regionale aanpak en samenwerking via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten ter beschikking gesteld. Daarmee vervalt de aparte landelijke subsidie van Tel mee met Taal voor projecten van samenwerkingsverbanden.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen over deze subsidieregeling en/of andere HRM-regelingen kun je het beste contact opnemen met Raymond van de Peppel.