Skip to main content

Met de subsidieregeling MDIEU voor bedrijven kunnen alle werkgevers in Nederland subsidie krijgen voor activiteiten die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook is er subsidie beschikbaar voor het vervroegd uittreden van medewerkers.

 

De MDIEU-regeling bestond al voor branches en is op 1 september 2023 ook voor individuele werkgevers opengesteld. Finestri heeft inmiddels al voor een groot aantal klanten succesvol een beroep op deze subsidie gedaan. De regeling is breed opgezet waardoor een veelheid aan activiteiten gesubsidieerd kan worden, waaronder de inzet van vitaliteitscoaches, budgetcoaches en therapeuten.

Nieuwe aanvragen

Vanaf 1 april 2024 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. Ons advies is om ruim van tevoren met de voorbereidingen te beginnen, met name omdat vooraf een bedrijfsscan gedaan moet worden. Met onze kennis en ervaring met de regeling helpen we je graag bij het benutten van deze subsidieregeling.

Meer weten?

Heb je een vraag over de MDIEU-regeling? Neem dan contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl|06 – 44 43 02 33