Skip to main content

Op 1 juli 2020 loopt de openstelling van de subsidieregeling ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ (VKII) af. De subsidieregeling ging medio 2019 van start, maar blijkt niet erg succesvol. Het subsidiebudget is bij lange na niet benut. Op 1 september 2020 volgt een nieuwe openstelling met een looptijd tot en met 14 december 2021. Het budget voor deze periode is wederom € 28 miljoen. Wijzigingen in de regeling moeten het succes van de regeling vergroten.

 

De belangrijkste wijziging

De belangrijkste wijziging is de ruimere realisatietermijn. Deze was binnen de oude regeling wel erg kort en dat bleek voor veel ondernemingen een probleem. In de nieuwe VKII-ronde is de termijn aanzienlijk verruimd: een investeringsproject moet nu uiterlijk 31 december 2023 gerealiseerd zijn.

Over de regeling

Het doel van de VKII-regeling is het stimuleren van investeringen door de industrie die bijdragen aan het reduceren van de CO2-emissies in Nederland. Het gaat daarbij om investeringen in apparaten, systemen of technieken die zonder subsidie een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is. Zie ook ons eerdere bericht over de VKII-regeling.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld:
mgrosfeld@finestri.nl | 06 – 47 05 97 20