Skip to main content

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) openen deze zomer. Vanaf 4 juli tot en met 5 september kunnen aanvragen voor de SOW worden ingediend, de exacte openstelling van de SET is nog niet bekend.

 
SET is bedoeld voor het opschalen en het borgen (financieel en organisatorisch) van bestaande e-health oplossingen ten behoeve van de thuissituatie (ambulant, extramuraal, dagbesteding thuis). De SOW is een subsidieregeling die zorgorganisatie een financieel steuntje in de rug biedt om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten.

Twee extra activiteiten SOW

SOW kent twee extra activiteiten waarvoor subsidie mogelijk is; een is gericht op traineeships en het andere op het begeleiden van nieuwe medewerkers, studentenstagiaires en leerlingen. Het totale budget van deze ronde is € 15 miljoen. Meer over de SOW, lees je hier.

Subsidie aanvragen

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het is daarom aan te raden om nu alvast de voorbereidingen te treffen. Overweeg je om een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met Igor Heinen: IHeinen@finestri.nl |06 – 23 34 16 71