Skip to main content

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+OVVT) komt binnenkort moet een nieuwe regeling die activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers stimuleert.

Eerst moet een korte, informatieve scan worden ingevuld. Op basis daarvan wordt advies gegeven over de geschikte interventies voor de betreffende organisatie. Het is ook toegestaan een eigen, recente scan te gebruiken als 0-meting en 1-meting. Daarna kiest de aanvrager een geschikte activiteit uit de centraal ingekochte interventies en maakt met de gekozen interventiepartner maatwerkafspraken voor de organisatie. De interventies kunnen diverse doelen dienen, zoals groei van medewerkers, behoud of herstel.

Mogelijke interventies

Er zijn vier categorieën interventies:

  • Ontwerp van werk, zoals het opzetten van structuur voor dialoog.
  • Zelfmanagement, zoals het ontwikkelen van een tool voor job crafting, workshop zelfmanagement, meer grip op eigen werk of een training zelfleiderschap.
  • HRM-instrumenten, zoals het ontwikkelen van een eigen HR-menukaart met instrumenten die ingezet kunnen worden voor vier verschillende groeidoelen van medewerkers.
  • Leiderschapsstijl, zoals een workshop ‘Hoe geef ik medewerkers regie?’ voor leidinggevenden.

Maximaal subsidiebedrag

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 20.000 voor organisaties met 10 tot 499 medewerkers. Voor organisaties met 500 tot 1.000 medewerkers is het bedrag maximaal € 40.000 en voor organisaties met meer dan 1.000 medewerkers maximaal € 60.000.

Meer weten?

Mocht je vragen hebben over HRM-subsidies in de zorg, neem dan contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl | 06 – 44 43 02 33.