Skip to main content

Dit is een oproep voor projectideeën voor onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten) in de gezondheidszorg. Een projectidee kan alleen door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeks- of zorginstelling worden ingediend.

 

In aanmerking komt doelmatigheidsonderzoek dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het levert kennis op over de effectiviteit en kosten van niet-farmacotherapeutische interventies;
  • Het gaat om een vergelijking van een interventie ten opzichte van de standaardzorg;
  • Het gaat om vergelijkend onderzoek naar interventies waarvan de veiligheid is aangetoond en de werkzaamheid aannemelijk is gemaakt;
  • Onderzochte interventies behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)-zorgpakket of daar naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst toe kunnen gaan behoren;
  • Het onderzoek wordt ingediend, opgezet en uitgevoerd door een multicenter samenwerkingsverband waarbinnen minstens twee niet-universitaire centra participeren die de interventie zelfstandig uitvoeren.

Subsidie aanvragen

ZonMw financiert van de totale kosten per onderzoeksvoorstel maximaal 90%. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is € 800.000,-. Het project moet haalbaar zijn binnen de maximale looptijd van 10 jaar.

Het projectidee dient uiterlijk 7 september 2021 te zijn ingediend. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is dinsdag 1 maart 2022.

Meer weten?

Voor meer informatie neem je het beste contact op met Igor Heinen: IHeinen@finestri.nl |06 – 23 34 16 71