Skip to main content

Veel zorginstellingen hebben ideeën en initiatieven om de zorg te verbeteren en om deze ook in de toekomst betaalbaar te houden. Het programma JZOJP van ZonMw ondersteunt regionale samenwerkingsprojecten van zorgprofessionals en organisaties die werken aan vernieuwing van de zorg. Het programma loopt tot en met eind 2021.

 

De subsidieregeling van ZonMw is gericht op het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). De regeling bestaat uit vier instrumenten:

  • Startimpuls: voor het opzetten van regionale samenwerking.
  • Regio-impuls: gericht op regionale samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die hun netwerk verder willen ontwikkelen.
  • Uitvoeringsimpuls: voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. Deze subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls.
  • Voucher: ondersteuning bij het maken van een gedeeld regiobeeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

Verbreding van de regeling

Dit najaar wordt een volgende oproep verwacht. Het budget zal met € 7,8 miljoen worden opgehoogd naar in totaal € 16,8 miljoen. De extra middelen zijn bedoeld voor een verbreding van de regeling naar digitalisering en innovatie. Het belang van digitalisering blijkt onmiskenbaar tijdens de coronacrisis.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Igor Heinen iheinen@finestri.nl 06 – 23 34 16 71