Het laatste nieuws

nieuws

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De coronacrisis raakt veel ondernemers. Om deze ondernemers te ondersteunen neemt de overheid een aantal maatregelen. Eén van deze maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Het doel…
Tel mee met Taal
nieuws

Nieuwe indienmogelijkheid subsidie Tel mee met Taal

Er is meer informatie bekend geworden over de nieuwe indienronde van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met…
Energiesubsidies Finestri
nieuws

EIA, MIA en VAMIL subsidie voor reductie CO2 en stikstof in 2020

Om CO2-reductie in de industrie te realiseren, is een ingrijpende energietransitie noodzakelijk. In 2030 moet de CO2-emissie gehalveerd zijn en in 2050 moet het zelfs nul zijn. Daarnaast is de stikstofproblematiek in de…
DHI subsidie export
nieuws
Subsidieregeling DHI voor exportbevordering aantrekkelijker gemaakt
SLIM subsidie leren en ontwikkelen
nieuws
Subsidie voor leren en ontwikkelen (SLIM)
Rosalie van Esch - Finestri
nieuws
Even voorstellen: Rosalie van Esch
Nieuws Finestri SDE+
nieuws
Extra openstelling SDE+
Finestri EIA subsidie
nieuws
€ 147 miljoen subsidie voor energiezuinige technieken in 2020
Stimuleringsregeling E-health Thuis
nieuws
Meer mogelijk met Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)