Skip to main content

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is er om de implementatie van e-health oplossingen te verbeteren en te versnellen, door subsidie te verstrekken voor zowel de aanschaf van e-health toepassingen als het opleiden en trainen van de betrokken medewerkers. In 2020 is er nog ruim budget beschikbaar.

De subsidiebijdrage is 50% van de totale subsidiabele projectkosten. De maximale subsidie bedraagt  €750.000.  Het is mogelijk om achtereenvolgens meerdere e-health initiatieven in de te dienen. In 2020 is nog ongeveer € 25 miljoen beschikbaar.

Nog geen tot weinig ervaring met e-Health? Dan kan een beroep worden gedaan op de PréSET subsidie van maximaal € 20.000 voor het opstellen van een visieplan. Dit bedrag kan worden aangewend voor de inzet van eigen uren en voor het inschakelen van een extern adviseur. Het inbrengen van eigen financiering is niet nodig, tot € 20.000 is de subsidiebijdrage 100%.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Igor Heinen:
iheinen@finestri.nl | 06 – 23 34 16 71