Skip to main content
Projecten

Onderwijs: Stichting BOOR

By 28 juni 2019februari 2nd, 2023No Comments
stichting boor
Sector Onderwijs

Advies inrichting subsidieproces

BOOR verzorgt basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. In zo’n 75 scholen, met 3800 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.

Op het moment dat Finestri in beeld kwam had men geen permanent inzicht in de financiële situatie als het gaat om subsidies. Ook was er binnen BOOR geen overzicht in de subsidieprocessen. Omdat men vermoedde dat niet alle subsidies werden benut is Finestri gevraagd om advies. BOOR heeft de wens uitgesproken om de subsidieverwerving meer gestructureerd op te pakken, zodat geen kansen onbenut blijven.

Finestri heeft allereerst onderzoek gedaan naar de wijze waarop BOOR het subsidietraject heeft georganiseerd en welke regelingen nog niet of onvoldoende in beeld waren. Op basis hiervan zijn aanbevelingen gedaan om het subsidieresultaat substantieel te verbeteren. De voorgestelde verbeteringen hebben betrekking op alle stadia van het verwervingsproces: zowel het identificeren van kansen en de subsidieverantwoording als het inrichten van een adequaat intern subsidieproces.

Inmiddels is door BOOR een interne subsidie coördinator aangesteld die als spil in de organisatie het verdere subsidieproces zal uitwerken en implementeren. Finestri zal hierbij voor zover nodig verdere ondersteuning blijven bieden.

Stel jouw subsidievraag aan Matthijs

matthijs Finestri

Meer projecten