Skip to main content

Subsidiekansen

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog en tegelijkertijd is er sprake van een lerarentekort. Dit vraagt veel van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Innovatie, scholing en ontwikkeling van leraren, verduurzamingen: het is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Om activiteiten en beleidsplannen te financieren, kunnen subsidies uitkomst bieden. Wij kennen de onderwijssector goed en weten welke subsidiekansen er voor jouw organisatie zijn.

Subsidiewerving

Onderwijsinstellingen benutten in de praktijk een veelheid aan subsidieregelingen. Het gaat hierbij jaarlijks om substantiële bedragen. Alleen is het onze ervaring dat de wijze waarop de subsidieverwerving plaatsvindt, niet altijd even goed georganiseerd en gecoördineerd wordt. Daar zit onze meerwaarde. Finestri heeft ervaren specialisten in huis die het proces van subsidieverwerving binnen de organisatie in kaart kunnen brengen, analyseren en verbeteren. Ook kunnen wij invulling geven aan de rol van subsidiecoördinator.

Onze diensten

  • Organisatiescan van de subsidieorganisatie
  • Inrichten van een efficiënte subsidieorganisatie
  • Uit handen nemen van de volledige subsidieverwerving
  • Ontzorgen bij het voeren van een gedegen subsidieadministratie
  • Fungeren als subsidieadviseur of subsidiedesk ad interim
Subsidierealisatie zorg welzijn

Populaire subsidieregelingen

RIF

RIF

Het Regionaal investeringsfonds is een subsidie die beschikbaar is voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Het doel is om MBO-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met ‘state of the art’ technieken en methoden.

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

RAAK

RAAK

Doel van het RAAK-programma is om het onderwijs blijvend te vernieuwen. Subsidie is mogelijk voor kennisuitwisseling en onderzoeksprojecten van HBO-instellingen met MKB-ondernemingen of de publieke sector.

Regionale aanpak lerarentekort

Regionale aanpak lerarentekort

Deze subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen om het lerarentekort in zowel het primaire als het voortgezet onderwijs gezamenlijk aan te pakken.

LerarenOntwikkelFonds

LerarenOntwikkelFonds

LOF biedt leraren uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs budget en begeleiding om hun eigen project voor beter onderwijs in hun school uit te voeren.

Sector onderwijs

Stichting BOOR – Advies inrichting van subsidieorganisatie

Stichting BOOR verzorgt basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. Omdat men vermoedde dat niet alle subsidies werden benut is Finestri gevraagd om advies. Finestri heeft allereerst onderzoek gedaan naar de wijze waarop BOOR het subsidietraject heeft georganiseerd en welke regelingen nog niet of onvoldoende in beeld waren. Op basis hiervan zijn aanbevelingen gedaan om het subsidieresultaat substantieel te verbeteren. De voorgestelde verbeteringen hebben betrekking op alle stadia van het verwervingsproces: zowel het identificeren van kansen en de subsidieverantwoording als het inrichten van een adequaat intern subsidieproces.

Stel jouw subsidievraag aan Raymond

Expert zorg en welzijn onderwijs finestri raymond

Voor deze klanten werken wij