Skip to main content

De provincie Overijssel heeft € 150.000 extra beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van verkenningen in het kader van de subsidieregeling ‘Zelfstandig leven en gezond bewegen 2021’. Het doel van de regeling is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan het versterken van de sociale kwaliteit en met name het zelforganiserend vermogen van inwoners van Overijssel.

 
Bij een verkenning gaat het om een onderzoek naar de haalbaarheid van een project in de opstartfase, de doorontwikkeling van een bestaand project of het uitvoeren van een pilot. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van een visie die bijdraagt aan een toekomstbestendig voorzieningenniveau, een haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctioneel dorpshuis of het ontwikkelen van een duurzaam organisatiemodel voor een (beweeg)activiteit.

De subsidie voor een verkenning bedraagt tot 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000 per aanvraag. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst tot het subsidieplafond is bereikt.

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van Zorginnovatie neem je het beste contact op met Igor Heinen: IHeinen@finestri.nl |06 – 23 34 16 71