Skip to main content

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert de overheidwerkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden aan leerlingen uit het VMBO, MBO en HBO. Dankzij de regeling kunnen deelnemers zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Subsidieaanvragen voor het studiejaar 2018-2019 kunnen vanaf 2 juni tot en met 16 september 2019 worden ingediend.De overheid verwachtvan u als werkgever dat u een goede administratie bijhoudt, bewaart en op verzoek kan verstrekken.Ook zeker weten dat uw administratie aan alle vereisten voldoet? Mede op basis van door RVO uitgevoerde controles hebben wij een auditontwikkeld, waarmee wij de kwaliteit en volledigheid van uwsubsidieadministratiekunnen beoordelen.