Skip to main content

Een goede werkgever is wendbaar in een veranderende economie en slaagt er (beter) in werknemers aan te trekken en aan zich te binden. De Provincie Gelderland wil daarom investeren in goed werkgeverschap en stelt in januari 2023 een subsidie beschikbaar voor Gelderse werkgevers.

Goed werkgeverschap gaat over aandacht hebben voor inclusie, het realiseren van een leer- en ontwikkelcultuur, het maximaliseren van arbeidsparticipatie en het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Ben je een Gelderse werkgever en wil je maatregelen nemen om goed werkgeverschap te bevorderen? Dan kun je aanmerking komen voor deze subsidie als je voldoet aan onderstaande criteria:

  • Je bent werkgever in het openbaar bestuur of een onderneming binnen één van de volgende sectoren: zorg en welzijn, onderwijs, energie(transitie), land- en tuinbouw, logistiek en bouw, techniek, ICT;
  • Je hebt minimaal 10 en maximaal 250 medewerkers in (loon)dienst;
  • Na implementatie van de maatregelen stel je een evaluatie op om deze te kunnen delen met andere organisaties.

Maatregelen die goed werkgeverschap bevorderen

Als organisatie kun je subsidie ontvangen als je maatregelen neemt voor ten minste twee van de volgende onderdelen, inclusief het borgen daarvan:

  • Het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van maatregelen die inclusie bevorderen;
  • Het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een leercultuur;
  • Het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een strategische personeelsplanning;
  • Het stimuleren van de digitale vaardigheden van werknemers;
  • Het maximaliseren van arbeidsparticipatie.

Een maatregel is een activiteit, waardoor je als organisatie een stap vooruitzet in de ontwikkeling van je werkgeverschap. Het gaat dan om een stap die duurzaam is en meerwaarde oplevert, ofwel niet éénmalig is.

Hoe aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 9 januari 2023 om 09.00 uur tot en met uiterlijk 31 december 2023 00.00 uur. De subsidie geldt tot 1 januari 2024. Daarbij moet je voor minimaal 2 onderdelen/maatregelen uit de regeling subsidie aanvragen. Per onderdeel kan er maximaal € 8.500 aan subsidie worden verstrekt en in totaal maximaal € 25.000. Dat betekent dat er bij 3 of meer onderdelen maximaal € 25.000 kan worden verleend. De Provincie Gelderland neemt subsidieaanvragen die compleet zijn in behandeling op volgorde van ontvangst.

Meer weten

Mocht je nog vragen hebben deze subsidieregeling, neem dan contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl | 06 – 44 43 02 33.