Skip to main content

Eén van subsidieregelingen van de Topsector Energie is de regeling Hernieuwbare Energie (HER). De regeling wordt met de aankomende nieuwe openstelling verruimd en heet voortaan: Hernieuwbare energietransitie, of kortweg HER+. De nieuwe openstelling zal lopen van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021. Voor deze periode is een budget van € 30 miljoen beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De regeling heeft overigens een looptijd tot en met 31 december 2023.

 

De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen die leiden tot CO2-reductie in 2030. Voorwaarde is dat de verwachte besparingen groter zijn dan de gevraagde subsidie voor het HER+-project. Daarmee moet de HER+ de energietransitie uiteindelijk goedkoper maken.

Welke projecten komen in aanmerking?

Door de verruiming van de regeling zullen meer soorten projecten die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie voor subsidie in aanmerking komen. De HER+ richt zich niet meer uitsluitend op hernieuwbare energie. Het kan ook gaan om benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en CO2-opslag. Ook projecten die opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren, komen in aanmerking. Projecten rond opwekking en slimme regeling van hernieuwbare energie op decentraal niveau zijn ook welkom.

Meer weten?

Ben je bezig met duurzame energie-innovaties of investeringen ga je investeringen doen op het gebied van klimaat en CO2-reductie? Wij vertellen je graag meer over de nieuwe HER+ regeling, maar ook over andere relevante regelingen als de SDE++ en VKII.

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld:
mgrosfeld@finestri.nl | 06 – 47 05 97 20.