Skip to main content
DHI Subsidie

Exportbevordering: Nederlandse slimme medicijnkluis naar het Verenigd Koninkrijk

Meds Safe is een slimme medicijnkluis. Medicijnen worden geconditioneerd bewaard waardoor ze houdbaar blijven. De medicijnen worden per stuk uitgegeven. De kluis wordt bij mensen thuis geplaatst en wordt na afloop teruggebracht naar de apotheek. Eventueel overgebleven medicatie kan vervolgens na controle opnieuw worden uitgegeven.

Inmiddels zijn er verschillende pilots in Nederland uitgevoerd en worden pilots in het Verenigd Koninkrijk gepland. In deze pilots test ReMediZ samen met ziekenhuisapothekers het gehele uitgifte- en declaratieproces en onderbouwt het bedrijf de businesscase voor zowel apothekers als zorgverzekeraars.

DHI subsidie

Voor de pilot in het Verenigd Konikrijk heeft Finestri met succes de DHI subsidie aangevraagd. Mede dankzij deze subsidie kan ReMediZ  bij de apotheek van de Universiteitsziekenhuis Plymouth een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Blijkt de businesscase haalbaar dan is de eerste buitenlandse klant een feit!

Dit zegt de klant

“ReMediZ werkt al enige jaren samen met Finestri en tot nu toe is elke subsidieaanvraag gehonoreerd. De basis voor dit succes begint bij een goede samenwerking. Dit gaat over een goed begrip van elkaars business, vertrouwen in elkaars kwaliteiten en het alert willen blijven op kansen. Finestri en ReMediZ hebben hier samen in geïnvesteerd. Gaandeweg hebben wij Finestri meegenomen in onze toekomstplannen. Dit maakt het voor hen mogelijk om al in een vroeg stadium te kunnen anticiperen en ons te ondersteunen bij het realiseren van onze visie.” Hans van Rooij

Stel jouw subsidievraag aan Marcel

marcel grosfeld finestri expert

Meer projecten