Skip to main content

Op 30 september jl. is de SDE+ regeling voor het najaar 2019 gepubliceerd. Voor deze najaarsronde is een budget van € 5 miljard beschikbaar. Vanaf 29 oktober tot en met 14 november kan weer subsidie worden aangevraagd. In 2020 wordt de subsidieregeling vernieuwd. Hoewel er in deze nieuwe SDE++ regeling ook subsidie beschikbaar zal blijven voor zonne-energieprojecten (Zon-PV projecten), zal deze waarschijnlijk wel lager worden. Wees er nu daarom snel bij. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst!

 

Drie fases

De najaarsronde kent drie 3 fases: in de eerste fase kunnen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 9 cent/kWh worden ingediend. Het bedrag loopt op tot maximaal € 13 cent/kWh in fase 3. Let op: Voor Zon-PV projecten met een vermogen van minder dan 1 MWp geldt een maximum basisbedrag van € 9,9 cent/kWh in fase 2 en 3.

Transportindicatie nodig

Bij het aanvragen van de subsidie moet een transportindicatie van de netbeheerder worden meegestuurd. Hieruit moet blijken dat er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar de productie-installatie is voorzien. Vanaf 1 oktober kan de benodigde transportindicatie worden aangevraagd bij de netbeheerder. Alle netbeheerders hebben op hun website een aanvraagformulier opgenomen. Na aanvraag zal de transportindicatie binnen enkele dagen worden afgegeven.

Zo snel mogelijk indienen

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst per werkdag. Pas als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen gerangschikt op volgorde van de aanvraagbedragen: de aanvraag met het laagste basisbedrag is als eerste aan de beurt. Om niet buiten de boot te vallen is het dus van belang om aanvragen, in de juiste fase, zo snel mogelijk in te dienen.

Wat levert het op?
Ter illustratie een voorbeeld:

Een onderneming wil een Zon PV-installatie realiseren van 1.500 panelen van 300W. Met een geïnstalleerd vermogen van 450 kWp zal de jaarlijkse subsidiabele productie 427.500 kWp bedragen. De onderneming dient een aanvraag in voor het maximale basisbedrag in fase 2 van 9,9 cent en de verwachting is dat alle opgewekte elektriciteit zelf zal worden gebruikt. De SDE+ bijdrage is dan 3,0 cent per kWh die wordt opgewekt. Op jaarbasis bedraagt de SDE-subsidie dan EUR 12.825 (427.500 * 3 cent). Binnen de totale subsidietermijn van 15 jaar heeft de subsidie dan een omvang van EUR 192.375.

Wij regelen het!

De subsidieadviseurs van Finestri hebben ruime ervaring met het aanvragen van de SDE+-subsidie. Wij helpen je graag met de voorbereidingen en zorgen er voor dat tijdig aan alle formele eisen is voldaan. Hiermee voorkom je dat de subsidie wordt afgewezen door vormfouten. Uiteraard adviseren wij je ook met het bepalen van het aan te vragen subsidiebedrag en het juiste indieningsmoment. Aanvragen kan tot 14 november.

 

Neem contact op met onze SDE+ specialist Marcel Grosfeld!