Skip to main content

Op 6 juni 2023 wordt de SDE++ regeling weer opengesteld. Met de SDE++ kunnen bedrijven en non-profitinstellingen subsidie ontvangen voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte, hernieuwbaar gas en voor vermindering van CO2-uitstoot.

Een belangrijke wijziging is de toevoeging van lucht-water warmtepompen als subsidiabele categorie. Daarnaast wordt er een vast budget gereserveerd voor een aantal minder rendabele technieken. Bijzonder is verder dat projecten die al eerder een SDE++ beschikking hebben gekregen in 2023 een nieuwe en hogere subsidie mogen aanvragen als de realisatie van deze projecten niet haalbaar is geworden vanwege de hogere kosten.

Subsidie aanvragen

Op 6 juni 2023 wordt de SDE++ regeling weer opengesteld. Deze sluit een maand later op 6 juli om 17:00 uur. De regeling kent wederom 5 openstellingsrondes. Het budget voor dit jaar bedraagt € 8 miljard.

NB: Door de hoge energieprijzen is het SDE-correctiebedrag hoger dan vorige jaren. Dit betekent dat in 2023 weinig tot geen SDE++-subsidie zal worden uitgekeerd. De SDE++ is alleen nog interessant als een (groot) deel van de opgewekte duurzame energie wordt teruggeleverd aan het net.

Meer weten?

Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor verduurzaming neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl |06 – 4705 9720