Skip to main content

Wil jouw organisatie dit jaar nog investeren in zonnepanelen of zonnecollectoren? Dan kan dit zomaar de laatste kans zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. In 2020 wordt de huidige SDE+ regeling opgevolgd door de SDE++ regeling. Onzeker is nog of er subsidie beschikbaar zal blijven voor zonne-energieprojecten. Snel de subsidieaanvraag indienen is ons advies!

Op 29 oktober a.s. wordt de SDE+ subsidieregeling voor de laatste keer opengesteld. Deze subsidie is terecht zeer populair voor zonne-energieprojecten (Zon-PV projecten): ruim 90% van alle aanvragen hebben betrekking op investeringen in zonnepanelen of zonnecollectoren.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten Zon-PV installaties een minimaal piekvermogen hebben van 15 kWp (ofwel minimaal 50 panelen van 300W). Ook moet er sprake zijn van een grootverbruikersaansluiting. Dit is een aansluiting met een doorlaatwaarde van méér dan 3×80 Ampere.

Wil je een aanvraag indienen, start dan op tijd met de voorbereiding van de aanvraag. Zo moet bij de aanvraag een ‘transportindicatie’ van de netbeheerder worden meegestuurd. Zo kun je aantonen dat het elektriciteitsnet ter plaatse is berekend op de toegenomen last. Bij projecten van meer 500 kWp moet een haalbaarheidsstudie verplicht worden opgesteld. En ben je geen eigenaar van de locatie? Dan zal je toestemming moeten vragen aan de eigenaar om de panelen te mogen plaatsen. Wellicht is ook nog een omgevingsvergunning nodig.

Actie is nu nodig!

De subsidieadviseurs van Finestri hebben ruime ervaring met het aanvragen van de SDE+-subsidie. Wij helpen je graag met de voorbereidingen en zorgen er voor dat tijdig aan alle formele eisen is voldaan. Hiermee voorkom je dat de subsidie wordt afgewezen door vormfouten. Uiteraard adviseren wij je ook met het bepalen van het aan te vragen subsidiebedrag en het juiste indieningsmoment. Aanvragen kan tot 14 november.

Neem contact op met onze SDE+ specialist Marcel Grosfeld mgrosfeld@finestri.nl of 06-4705 9720.