Skip to main content

De nieuwe subsidieregeling SDE++  is onlangs gepubliceerd. De SDE++ stimuleert de verlaging van CO2-uitstoot. De regeling gaat voor het eerst vanaf 24 november tot 17 december 2020 open met een budget van € 5 miljard.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat je geen subsidie krijgt voor de initiële investering, maar voor de geproduceerde duurzame energie en verminderde uitstoot van CO2 gedurende een periode van 15 jaar.

We adviseren om de mogelijkheden tijdig te onderzoeken en om te bekijken of aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Te denken is aan een mogelijk verplichte vergunningen, haalbaarheidsstudie en de transportverklaring.

Meer weten?

Voor meer informatie over SDE++ en andere duurzame investeringen neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl | 06 – 47 05 97 20