Skip to main content

Ben je aanbieder van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg? Dan kan in juli weer een beroep worden gedaan op SET COVID-19 subsidie. Voor het investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening kan € 25.000 tot € 50.000 subsidie worden aangevraagd

 

Aanvragen moeten gericht zijn op duurzame implementatie en borging van verschillende digitale toepassingen. Deze toepassingen moeten nu al door minimaal 100 cliënten in Nederland worden gebruikt. Heeft u eerder een aanvraag voor de reguliere SET en/of de SET COVID-19 gedaan? Ook dan maakt u gewoon aanspraak op deze nieuwe regeling.

Subsidiebudget

Het totale budget is € 77 miljoen, waarvan € 53,7 miljoen beschikbaar is voor de wijkverpleging en
€ 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur. Er is geen eigen bijdrage van toepassing.

Reguliere SET-regeling

Er is in 2020 nog altijd ruim voldoende budget beschikbaar voor de reguliere SET-regeling. Van de voor dit jaar beschikbare € 28 miljoen was per 15 juni 2020 pas 6% toegekend. De aanvragen in behandeling dekken 11% van het budget. Er is kortom nog zeker 83% van het budget (oftewel € 23.240.000) beschikbaar voor nieuwe aanvragen!

Meer informatie

Overweegt u om (versneld) te investeren in zorg op afstand? Dan neemt u het beste contact op met Igor Heinen | 06 – 23 34 16 71  | IHeinen@finestri.nl